FY-SIEVE Poliuretan inçe ekran meshi

Gysga düşündiriş:

FY-SIEVE Poliuretan inçe ekran tor, ýokary hilli çig mal bilen öndürilýär we ösen önümçilik liniýasy tarapyndan öndürilýär.Köp gatly ýokary ýygylykly ekranlarda oturdylanlar, demir magdany, mis, wolfram, sink, gurşun, kömür, gum, silikon we beýleki metal we metal däl materiallar ýaly inçe materiallar üçin barlagda, klassifikasiýada we demineralizasiýada giňden ulanylýar. .Programmalar ajaýyp, müşderilerimiz önümlerimizden we hyzmatymyzdan gaty kanagatlanýarlar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt

Spesifikasiýa (mm)

Apertura (mm) Açyk meýdan (%) Agramy (kg)

1

1044x702

 0.075mm-den1,0 mm çenli  32% - 42% 1.51kg - 2,5 kg

2

1050x702

3

1220x702

4

1245x702

5

1245x840

Bellik: Beýleki ululyklary düzüp bolýar.

Üstünlik

32 32% -42% açyk meýdany bilen ýokary kuwwat we öndürijilik.
Fine Gowy ekran elek, tutuşlygyna bir gezeklik gaýtadan işlemek bilen öndürilýär, asma süýüm bilen berkidilýär, dartyş güýji we peýdaly ömri gowulaşýar, netijede bu wakanyň öňüni alýar.
Screen Ekranyň ýeri has pes şekilli dizaýn edilen, blokirlemek aňsat däl, şol bir wagtyň özünde materiallara girmek aňsat.
Screen Ekranyň meshi gönüden-göni berkidilýär we çarçuwada berkidilýär, ekranyň simleri berk we ekran ýeri deformasiýa edilmeýär.
● Barlag we bahalandyrma takyk we hyzmat möhleti uzalýar.
● Daşary ýurtdan getirilen poliuretan çig maly, üýtgeşik material formulasy, çeýeligi we çeýeligi ýokarlandyrmak, geýmek garşylygy we poslama garşylyk.

Screening (1)

Esasy tehnologiýa

Two Iki oýlap tapyş patentine ýetildi.
Fiber Süýümli poliuretan inçe ekran meshi we galyplaýyş usuly.
China 18-nji Hytaý oýlap tapyş sergisinde altyn baýrak gazandy.

Arza

Screening (2)
Screening (3)
Screening (4)
Screening

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary