Kauçuk ekran panelleri

Gysga düşündiriş:

Kauçuk ekran panelleri (rezin ekran plastinka, rezin ekran mesh) metallurgiýa, magdançylyk, kömür, gurluşyk materiallary, suw konserwasiýasy, ýol gurluşygy we beýleki pudaklarda bölünişikde giňden ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik

Kauçuk ekran panelleri (rezin ekran plastinka, rezin ekran mesh) metallurgiýa, magdançylyk, kömür, gurluşyk materiallary, suw konserwasiýasy, ýol gurluşygy we beýleki pudaklarda bölünişikde giňden ulanylýar.

● Kauçuk ekran panelleri, hyzmat möhletini uzaltmak üçin galyplaýyş işine dürli skelet materiallaryny goşup biler.
Rub Kauçuk ekran panelleriniň agramy birneme ýeňil, ýerinde ýüklemek we düşürmek üçin amatly.
● Kauçuk ekran panelleri we ekran mesleri materiallaryň böküş ýygylygyny ýokarlandyryp we barlagyň netijeliligini ýokarlandyryp bilýän gowy çeýeligi bar.
● Kauçuk ekran panelleri we ekran mesleri sesiň peselmegine sebäp bolup biljek uly garşylyga eýe.
● Kauçuk ekran panelleri we ekran mesleri, materiallaryň görnüşine görä tegelek deşikler, gönüburçly deşikler we inedördül deşikler ýaly dürli deşik şekilleri bilen dizaýn edilip bilner.

333333333333333

  • Öňki:
  • Indiki: