Freokary ýygylykly täzeden pulpa ekrany

Gysga düşündiriş:

Mineralokary ýygylygy köpeltmek ekranlary mineral bölünişikde, kömür taýýarlamakda we gurluşyk materiallary pudagynda inçe däneli materiallary barlamak üçin giňden ulanylýar.Aşakdaky aýratynlyklary bar:

Efficiency efficiencyokary netijelilik çygly barlag.

● Gaýtadan çykýan çukur suw pürküji burunlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Resistance Garşylyk we poslama garşy dakyň.

● efficiencyokary netijelilik we takyk bahalandyrma: uzak hyzmat ediş möhleti, ýokary açyklyk, gurlan aramid sim çarçuwasy we bir gezeklik poliuretan inçe ekrany bilen enjamlaşdyrylan.

Power Pes energiýa sarp edilişi: ähli enjam, 1.8 kW kuwwatly import edilýän silindr titremesi hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

Screen Ekran maşynynyň ululygyny saýlap bolýar:

Tekranyň giňligi 1000mm, 1200mm we 1400mmm, uzynlygy 1500 mm-den 4300mm-e çenli bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mineralokary ýygylygy köpeltmek ekranlary mineral bölünişikde, kömür taýýarlamakda we gurluşyk materiallary pudagynda inçe däneli materiallary barlamak üçin giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary

Aşakdaky aýratynlyklary bar:

Efficiency efficiencyokary netijelilik çygly barlag.

Bir maşynda dört bölek (iki bölek, üç bölek bolup biler) inçe däneli materiallary doly aýyrmak üçin üç gezek repulp ulgamy bilen, ýokary barlag netijeliligi ≥ 80%;

FY-HVS-1140 (2)

● Gaýtadan çykýan çukur suw pürküji burunlary bilen enjamlaşdyrylandyr.

Suw gaty materiallary doly gowşatmak we ýukajyk bölejikleriň ýüzüne ýapylan inçe materiallary ýuwmak üçin Repulp çukurynyň tangent ugry boýunça sepilýär.Gaty materiallar suw bilen doly birleşdirilenden soň, gaýtalanyp barlamak we klassifikasiýa etmek üçin ekranyň indiki bölümine ýetýärler.

Suw sepmegiň ugry gönüden-göni köpelýän çukura seredýär, bu bolsa ekran panelleriniň ýüzüne göni suw sepmegiň ekran panelleriniň könelmegini çaltlaşdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, ýuwulmagyň ekranyň dykyzlyklary arkaly aşa köp bölejikleri mejbur etmeginden hem gaça durýar.

下载_副本

Resistance Garşylyk we poslama garşy dakyň.

Equipmenthli enjamlaryň we materiallaryň arasyndaky baglanyşyk bölegi, aşaga garşylygy üçin rezin ýa-da poliurea bilen işlenmeli.Equipmenthli enjamlaryň ýüzüne poliureýa sepilýär.Enjamlaryň uzak ömri.

FY-HVS-1120 (2)_副本

 

● efficiencyokary netijelilik we takyk bahalandyrma: uzak hyzmat ediş möhleti, ýokary açyklyk, gurlan aramid sim çarçuwasy we bir gezeklik poliuretan inçe ekrany bilen enjamlaşdyrylan.

1649748994(1)_副本

Power Pes energiýa sarp edilişi: ähli enjam, 1.8 kW kuwwatly import edilýän silindr titremesi hereketlendirijisi bilen enjamlaşdyrylandyr.

 

Screen Ekran maşynynyň ululygyny saýlap bolýar:

Ekranyň ýüzüniň ini 1000mm, 1200mm we 1400mmm, uzynlygy 1500 mm-den 4300mm-e çenli bolup biler.

6063a9661721f2f24d44ab8f6b937e5_副本

 

Arza

222222222222229d24ee4432da129616ba3d530dba309

 

 

 


  • Öňki:
  • Indiki: