FY seriýaly ýokary netijelilik gidrosiklon

Gysga düşündiriş:

FY seriýasy efficiencyokary öndürijilikli gidrosiklon esasan çägeleri dikeltmekde we ýokary netijelilik çäge ýuwmak pudagynda ulanylýar.Gumlary inçe dikeltmegiň iş şertlerine, magdan guýularyny çäge ýuwmaga we çäge we çygly agregat pudagynda ýokary palçykly daş tozy pese gaçmaga gönükdirilen ýokary klassifikasiýa netijeliliginiň, uzak hyzmat ediş möhletiniň we könelişen materiallaryň köp seçimliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir. .Dürli prosese we tehniki talaplara görä düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iş ýörelgesi

FY seriýasy efficiencyokary öndürijilikli gidrosiklonlar esasan çägeleri dikeltmekde we ýokary netijelilik çäge ýuwmak pudagynda ulanylýar.Gumlary inçe dikeltmegiň iş şertlerine, magdan guýularyny çäge ýuwmaga we çäge we çygly agregat pudagynda ýokary palçykly daş tozy pese gaçmaga gönükdirilen ýokary klassifikasiýa netijeliliginiň, uzak hyzmat ediş möhletiniň we könelişen materiallaryň köp seçimliliginiň artykmaçlyklaryna eýedir. .Dürli prosese we tehniki talaplara görä düzülip bilner.

Inçe gumlary dikeltmek prosesi

Köp konusly we uzyn konusly burç siklonlary dikeldiş üçin ulanylýar, olar esasan pes palçyk agregatynyň peselmegi, çäge agregatynyň önümçiliginiň hapa suwlary we çäge ýuwulýan hapa suwlar üçin ulanylýar.Dizaýn aýratynlyklary ýokary netijelilik klassifikasiýasy, ownuk bölejikleriň ululygy, inçe gumyň ýokary dikeldiş tizligi we güýçli konsentrasiýa.Inçe gumyň dikeldilmegi, garylan çäge we çygly agregatda önümleriň bahalandyrylmagynyň öwezini dolup, önümleriň öndürijiligini ýokarlandyryp biler.

Uzyn göni konusly we uly konus burçly gurluşly siklonlar, esasan, materiallardaky (30% palçykly gurşaw) ýokary palçykly iş şertlerine we poroşok materiallaryndan tapylan inçe gumda ýokary palçyk we poroşok düzümine degişlidir.Enjam ýokary klassifikasiýa netijeliligine we ökde materiallaryň az bölejik mazmunyna eýe.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Önümleriň kategoriýalary